Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gung Ré- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đức Trung Lâm Đồng
Địa chỉ: Thôn Hàng Làng, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-05-2018