Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Di Linh- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ZENCA
Địa chỉ: Số 12/1 thôn 9, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13/10/2016