Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bảo Gia Nam
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 9, Dinh Trang Hoa Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đinh Trang Hoà, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-12-2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯƠNG QUANG
Địa chỉ: Số 23 thôn Tân Lạc, Xã Đinh Lạc , Huyện Di Linh , Lâm Đồng
Address: No 23 Tan Lac Hamlet, Dinh Lac Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty TNHH Đà Lạt Pearl
Địa chỉ: Số 76 thôn Hàng Hải, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 76 Hang Hai Hamlet, Gung Re Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Khang Nhung Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 27 đường Đào Duy Từ, Tổ 14, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 27 Dao Duy Tu Street, To 14, Di Linh Town, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 07-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp