Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quốc Oai- Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tăm Tre Thái An
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 3, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-09-2015

Công Ty TNHH Đức Thanh
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 3, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-07-2009

DNTN Minh Tín
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-02-2009

UBND Xã Quốc Oai
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 3, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Other monetary intermediary activities)

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-02-1999