Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Đức- Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Anh Việt Hoa
Địa chỉ: số nhà A1-0808 chung cư Giai Việt, số 854-856 đường Tạ Quang - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
Address: No A1-0808 Chung Cu Giai Viet, No 854, 856 Ta Quang Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-05-2016