Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đạ Kho- Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Huỳnh Tuấn Tú
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Da Kho Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-01-2016

Công Ty TNHH Hoa Mậu
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Da Kho Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-07-2013

Công Ty TNHH Quang Trường
Địa chỉ: thôn 2 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 2, Da Kho Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-08-2011