Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Quang Trường
Địa chỉ: thôn 2 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 2, Da Kho Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-08-2011

Công Ty TNHH Minh Thịnh
Địa chỉ: Khu phố 3A - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: 3a Quarter, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14-03-2011