Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đạ Tẻh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xd Tâm Phát
Địa chỉ: Số 10/5 đường 3 tháng 2 - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: No 10/5 3 Thang 2 Street, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-12-2015

Công Ty TNHH Sao Tây Nguyên
Địa chỉ: Số 64 đường 3 tháng 2, tổ dân phố 5A - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: No 64 3 Thang 2 Street, To Dan 5a Street, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Producing woodwork used for construction)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16-12-2015

Công Ty TNHH Tăm Tre Thái An
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 3, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-09-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Anh Việt Hoa
Địa chỉ: số nhà A1-0808 chung cư Giai Việt, số 854-856 đường Tạ Quang - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
Address: No A1-0808 Chung Cu Giai Viet, No 854, 856 Ta Quang Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-05-2016

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Hải Hà
Địa chỉ: Số 71 đường 3/2, Tổ dân phố 2A - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Address: No 71 Street 3/2, To Dan 2a Street, Da Teh Town, Da Teh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-07-2015