Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Cao Nguyên Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-06-2018

Địa chỉ: Số 79 đường Nguyễn Hoàng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Mã số thuế 5801378071
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Cao Nguyên Lâm Đồng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Tuân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Vật Liệu Xây Dựng Cao Nguyên Lâm Đồng

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng