Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 7- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sxtmdv Nông Nghiệp Trường Xuân
Địa chỉ: Số 3, Bạch Đằng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 3, Bach Dang, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Tc Window Lđ
Địa chỉ: Số 06/2, đường Cao Thắng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 06/2, Cao Thang Street, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Producing products from plastic)

Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-06-2018

Công Ty TNHH Điện Nước Khang An
Địa chỉ: Số 37 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 37 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp