Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH VNKR
Địa chỉ: Số 41/2 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp