Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Khách Sạn Duy Vinh

Ngày thành lập: 12-01-2018

Địa chỉ: Số 9 An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 5801365058
Tên v.tắt/giao dịch Duy Vinh Hotel Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đặng Thị Mỹ Ly

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khách Sạn Duy Vinh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính