Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hùng Kim Cương

Ngày thành lập: 10-01-2018

Địa chỉ: B70 Khu công viên văn hóa đô thị, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 5801364914
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hùng Kim Cương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lương Thị Hoa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính