Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đình Rốt

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Lô H56 Khu công viên Văn hóa và Đô thị, đường Bùi thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 5801333070
Tên v.tắt/giao dịch Dinh Rot Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Đình Tố

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính