Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Mở Đà Lạt

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 37 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Ngành nghề chính: Đại lý du lịch

Mã số thuế 5801307754
Tên v.tắt/giao dịch DALAT OPEN TOURS AND TRANSPORT SERVICE CO. LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt
Người đại diện Dương Minh Phú
Địa chỉ N.Đ.diện Số 37 Đinh Tiên Hoàng-Phường 2-Thành phố Đà Lạt-Lâm Đồng
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính