Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Highland

Ngày thành lập: 19-01-2018

Địa chỉ: Số 18A đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Mã số thuế 5801366894
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Highland
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Tường Vân

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng