Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Hana Group

Ngày thành lập: 15-03-2018

Địa chỉ: H100 đường Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Mã số thuế 5801370442
Tên v.tắt/giao dịch Hana Group Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Ngọc Hoàng Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Hana Group

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng