Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Núi Xanh

Ngày thành lập: 23-01-2018

Địa chỉ: Số 4K/1 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã số thuế 5801367305
Tên v.tắt/giao dịch Green Mountain Investment Joint Stock Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Ngọc Quý

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Núi Xanh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính