Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bà Tố
Địa chỉ: Số 180 đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 180 Phan Dinh Phung Street, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-10-2018

CÔNG TY TNHH PCCC ANH MINH
Địa chỉ: Số 01 Thông Thiên Học, Phường 2 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 01 Thong Thien Hoc, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty TNHH Alaska Chemical
Địa chỉ: Số 18/5/13 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 18/5/13 Bui Thi Xuan Street, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-10-2018

Công Ty TNHH Lamarque Dalat
Địa chỉ: Số 27 - 29 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 27 - 29 Duong Dinh Tien Hoang, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Hương Phù Sa
Địa chỉ: Lô 40 - 41 - 42 Khu quy hoạch Nguyễn Công Trứ - Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Lo 40 - 41 - 42 Khu Quy Hoach Nguyen Cong Tru - Phan Dinh Phung, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-08-2018

CÔNG TY TNHH HỒ GIA ĐÀ LẠT
Địa chỉ: Số 377 (số cũ 327) đường Phan Đình Phùng, Phường 2 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 377 (So Cu 327) Duong Phan Dinh Phung, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21/08/2018

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT GOLF
Địa chỉ: Lô B3 - 9 Khu quy hoạch Công viên văn hóa và đô thị, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Lo B3 - 9 Khu Quy Hoach Cong Vien Van Hoa Va Do Thi, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09/08/2018

Công Ty TNHH Cà Phê Ngọc Hưởng
Địa chỉ: Số 153 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 153 Bui Thi Xuan Street, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty TNHH Thanh Phong Tech
Địa chỉ: Số 192 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 192 Bui Thi Xuan Street, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-07-2018

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 273 đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 273 Phan Dinh Phung Street, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH An Phát Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 32 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 32 Nguyen Luong Bang Street, Ward 2, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp