Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HT BEAUTY
Địa chỉ: Lầu 3, Khu Đà Lạt Center, Phường 1 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: Lau 3, Khu Da Lat Center, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Ánh Sáng Đà Lạt
Địa chỉ: Số 8, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 8, Nguyen Chi Thanh Street, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Đăng Huy Dl
Địa chỉ: Số 76 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 76 3 Thang 2 Street, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-06-2018

Công Ty TNHH Lễ Minh
Địa chỉ: Số 77/7 đường Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 77/7 Phan Boi Chau Street, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10-04-2018

Công Ty TNHH Rio Family
Địa chỉ: Số 91/22, Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 91/22, Phan Boi Chau, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 08-02-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp