Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Như Cát Đại Lộc
Địa chỉ: Số 42/2 đường Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 42/2 Ha Huy Tap Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-12-2018

Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 71 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 71 Phu Dong Thien Vuong Street, Ward 8, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Retail of small automobiles (automobiles with 12 or less seats) )

Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-12-2018

CÔNG TY TNHH TUYÊN THỌ PHÁT
Địa chỉ: Sồ 146 đường 3 tháng 2, Phường 5 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: So 146 Duong 3 Thang 2, Ward 5, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC FIVE STARS
Địa chỉ: Số 153 đường Hai Bà Trưng, Phường 6 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng
Address: No 153 Hai Ba Trung Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp