Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS TUẤN HƯƠNG KHÁNH HẠ

Ngày thành lập: 09/05/2018

Địa chỉ: Thôn 8B, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: 8b Hamlet, Loc Thanh Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 5801375338
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn 5, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng
Delegate address Hamlet 5, Loc Thanh Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Năng Lượng Mới Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 506 đường Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 506 Binh Gia Street, Nguyen An Ninh Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Mã số thuế:

3502381805

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 11-12-2018