Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Lâm Sản Lai Châu

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Bản Hương Phong, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Mã số thuế 6200091051
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Lâm Sản Lai Châu
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Thương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Sản Lai Châu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính