Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Sĩ Tiến

Ngày thành lập: 21-12-2016

Địa chỉ: Trung tâm huyện, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 6200090883
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Sĩ Tiến
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đinh Văn Thắng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Tư Vấn Sĩ Tiến

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính