Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thái Sơn Lc

Ngày thành lập: 27-12-2016

Địa chỉ: Bản Thác Cạn, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế 6200090964
Tên v.tắt/giao dịch Thai Son Lc Production And Trade Joit Stock Compay
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Văn Sỹ Lê Thị Lụa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Thái Sơn Lc

Doanh nghiệp tại Lai Châu