Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đức Anh Đá Tự Nhiên Lai Châu

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế 6200091083
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Đức Anh Đá Tự Nhiên Lai Châu
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Điêu Văn Phước

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Anh Đá Tự Nhiên Lai Châu

Doanh nghiệp tại Lai Châu