Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mường Tạy

Ngày thành lập: 12-12-2016

Địa chỉ: Nậm Lỏong 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã số thuế 6200090788
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Mường Tạy
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Mường Tạy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính