Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Ban quản lý dự án giảm nghèo KV Tây Nguyên huyện Sa Thầy

Ngày thành lập: 25-03-2016

Địa chỉ: Thôn 2 - Thị trấn Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Kon Tum

Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 6101205798
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Sa Thầy
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện -
Cách tính thuế Không phải nộp thuế giá trị

Ngành Đ.ký kinh doanh của Ban quản lý dự án giảm nghèo KV Tây Nguyên huyện Sa Thầy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính