Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sa sơn- Huyện Sa Thầy- Kon Tum

Uỷ ban nhân dân Xã Sa Sơn
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Sa Sơn - Huyện Sa Thầy - Kon Tum
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Sa sơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 28-12-2006