Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hơ moong- Huyện Sa Thầy- Kon Tum

UBND Xã Hơ Moong
Địa chỉ: Thôn Đăk Ước - Xã Hơ Moong - Huyện Sa Thầy - Kon Tum
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Hơ moong, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ngày thành lập: 24-03-2009