Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đăk Cấm- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

UBND Xã Đăk Cấm
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đăk Cấm - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-07-2006