Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Tân Anh Kon Tum

Ngày thành lập: 12-09-2018

Địa chỉ: Số 217 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 217 Tran Phu, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Mã số thuế 6101249019
Tên v.tắt/giao dịch Tan Anh Kon Tum Co.,ltd
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Thị Phượng Thúy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Tân Anh Kon Tum

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính