Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trần Hưng Đạo- Thành phố Kon Tum- Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv Tấn Cường Kon Tum
Địa chỉ: Km số 6, Quốc lộ 14, Tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Km So 6, Highway 14, To 3, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Lê
Địa chỉ: Số nhà 625, Đường Phạm Văn Đồng - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: No 625, Pham Van Dong Street, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 29-05-2009

Công Ty TNHH Oxygen Tuấn Anh Gia Lai - Chi Nhánh Kon Tum
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thái, Tổ 3 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Hoang Van Thai Street, To 3, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 15-10-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Nguyên
Địa chỉ: Km 3, Đường Phạm Văn Đồng - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: Km 3, Pham Van Dong Street, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 26-12-2008

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lâm
Địa chỉ: Tổ 7 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
Address: To 7, Tran Hung Dao Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 28-11-2008