Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đăk Hà- Kon Tum

Công Ty TNHH Tiến Phong Kon Tum
Địa chỉ: Lô D1, Cụm Công nghiệp , Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Đăk La, Huyện Đăk Hà, Kon Tum

Ngày thành lập: 17-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp