Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv Minh Đức Kon Tum
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Kon Tum

Ngày thành lập: 15-05-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp