Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT HOÀNG KHẢI
Địa chỉ: Số 76, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Quyết Thắng , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: No 76, Nguyen Dinh Chieu Street, Quyet Thang Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 13/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Duy Cao
Địa chỉ: Số 100 Ba Đình, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 100 Ba Dinh, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Trần Hoàng Kon Tum
Địa chỉ: Số 171, Đường Huỳnh Đăng Thơ, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 171, Huynh Dang Tho Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 22-11-2018

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Dhf Kon Tum
Địa chỉ: Số 101, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 101, Nguyen Truong To Street, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH MTV LAND FOREST
Địa chỉ: Thôn 4 Xã Hòa Bình, Xã Hòa Bình , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: 4 Xa Hoa Binh Hamlet, Hoa Binh Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Xã Hoà Bình, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 08/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp