Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thị trấn Hòn Đất- Huyện Hòn Đất- Kiên Giang

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sơn Thành
Địa chỉ: Số 15 khu phố Đường Hòn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 15 Duong Hon Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02-10-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MẠNH AN KHÁNH TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 186, tổ 6, khu phố đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 186, To 6, Duong Hon Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05/07/2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HÒN ĐẤT
Địa chỉ: Số 123, KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 123, Kp Duong Hon, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 12/03/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nhật Chung Phát
Địa chỉ: Số 132, tổ 8, khu phố Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 132, To 8, Chom Sao Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 06-03-2018

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN HÒN ĐẤT
Địa chỉ: Số 123, KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 123, Kp Duong Hon, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02/02/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vạn Phúc An
Địa chỉ: Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 2, tổ 10, ấp Sư Nam, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 55, To Ban Do So 2, To 10, Su Nam Hamlet, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02-02-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Nhật Tân Phát
Địa chỉ: Số 112, tổ 8, khu phố Đường Hòn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 112, To 8, Duong Hon Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 01-02-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hồng Phong Kiên Giang
Địa chỉ: Số 108, tổ 7, khu phố Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 108, To 7, Chom Sao Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04-12-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN HỮU KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 308, Tổ 7, Khu phố Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 308, To 7, Tri Ton Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 20/09/2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp