Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Minh Thương

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Số 187, tổ 4, ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Mã số thuế 1702133267
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Minh Thương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp tại Kiên Giang