Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Gia Võ Vct
Địa chỉ: thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Dong Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp