Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Huy Phong

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Thôn Thủy Tú, đường Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Mã số thuế 4201780036
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng Huy Phong
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Văn Huy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Huy Phong

Doanh nghiệp tại Khánh Hòa