Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Phương- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Nam - Mn
Địa chỉ: 75 tổ 1 thôn Xuân Phú, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 75 To 1 Thon Xuan Phu, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-10-2018

Công Ty TNHH Nt Vinh Thịnh Phát
Địa chỉ: 87 Tổ 6, Thôn Như Xuân 2, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 87 To 6, Nhu Xuan 2 Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-09-2018

CÔNG TY TNHH PLANET LASER GAME VIỆT NAM
Địa chỉ: 16/B1 Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 16/b1 Vinh Thanh, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 27/08/2018

Công Ty TNHH Đỗ Gia Phát Nt
Địa chỉ: Đường Dũ Dĩ, Tổ 3, thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Du Di Street, To 3, Nhu Xuan Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp