Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH La Gia Hợp

Ngày thành lập: 19-04-2018

Địa chỉ: 7 Tôn Đức Thắng, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 4201788194
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH La Gia Hợp
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thị Thái Hòa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn La Gia Hợp

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính