Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Huy Cảnh

Ngày thành lập: 25-05-2018

Địa chỉ: Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã số thuế 4201794624
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Huy Cảnh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thưởng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính