Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Xương Huân- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hnv
Địa chỉ: 28 Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 28 Han Thuyen, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp