Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Thọ- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sx - Tm - Dv Ngân Long
Địa chỉ: KB 93 Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp