Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Phước- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾT XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TINH DẦU TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 03-05 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: No 03, 05 Pham Van Dong, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 15/11/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN ĐỨC PHÁT NHA TRANG
Địa chỉ: Tổ 34 Hòn Chồng, Phường Vĩnh Phước , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: To 34 Hon Chong, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHA TRANG
Địa chỉ: 100 Mai An Tiêm, Phường Vĩnh Phước , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 100 Mai An Tiem, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch Aquarius
Địa chỉ: Tầng 1, Vị Trí 50, Tòa nhà OC1B, 3-5 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Tang 1, Vi Tri 50, Toa Nha Oc1b, 3, 5 Pham Van Dong, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-10-2018

Công Ty TNHH Lâm Hồ Nguyễn
Địa chỉ: 07 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 07 Doan Tran Nghiep, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-09-2018

CÔNG TY TNHH ANRIZON
Địa chỉ: Kiot 34, toà OC2B, chung cư Mường Thanh Viễn Triều, số 03 - 05 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Kiot 34, Toa Oc2b, Chung Cu Muong Thanh Vien Trieu, No 03, 05 Pham Van Dong, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30/08/2018

Công Ty TNHH Quản Lý Du Lịch Seahomes
Địa chỉ: Tầng 1, Vị trí 50, Tòa nhà OC1B, Dự án Khách sạn và Căn hộ cao cấp OCEANUS, tại Khu Bãi Dương, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Tang 1, Vi Tri 50, Toa Nha Oc1b, Du An Khach San Va Can Ho Cao Cap Oceanus, Tai Khu Bai Duong, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-08-2018

CÔNG TY TNHH BIỂN NAM VIỆT
Địa chỉ: Số 63/8 Ngô Đến Sơn Thủy, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 63/8 Ngo Den Son Thuy, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 14/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp