Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Pixel Art Photo

Ngày thành lập: 19-01-2018

Địa chỉ: 29 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Mã số thuế 4201776914
Tên v.tắt/giao dịch Pixel Art Photo Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Hoàng Anh

Doanh nghiệp tại Khánh Hòa