Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Điêu Khắc - Mỹ Thuật Trịnh Gia

Ngày thành lập: 06-01-2018

Địa chỉ: 17/77 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Mã số thuế 4201774522
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Điêu Khắc - Mỹ Thuật Trịnh Gia
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Kiều Trang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điêu Khắc - Mỹ Thuật Trịnh Gia

Doanh nghiệp tại Khánh Hòa