Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sài Gòn Sao Mới

Ngày thành lập: 13-11-2017

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Cầu Đá, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4201767437
Tên v.tắt/giao dịch Sai Gon New Star Trading Service Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Trọng Hòa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính