Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Du Lịch Nguyên Anh Nt

Ngày thành lập: 02-11-2017

Địa chỉ: 05 Đông Khê, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4201766440
Tên v.tắt/giao dịch Nguyen Anh Nt Travel - Services Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Lan Phương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Dịch Vụ - Du Lịch Nguyên Anh Nt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính