Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Hải- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH TMDV TRANG PHƯƠNG
Địa chỉ: Tổ 14, Tây Nam, Phường Vĩnh Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: To 14, Tay Nam, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH TM-DV TĂNG THUẬN
Địa chỉ: 366 đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 366 2 Thang 4 Street, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02/10/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẤN HƯNG THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 68 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 68 Nguyen Khuyen, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp